Ten certyfikat opatrzony podpisem Autora i pieczęcią gwarantuje poziom doskonałości oparty na precyzyjnych kryteriach i ścisłych zasadach stosowania włączając w to wybór najwyższej jakości papierów artystycznych, które zapewniają gwarancję minimalnej trwałości dzieła sztuki w okresie dłuższym niż 70 lat.

Digigraphie® firmy Epson zapewnia najwyższy standard reprodukcji sztuki cyfrowej będący rezultatem wieloletnich badań zwieńczonych najwyższą techniczną doskonałością uzyskaną na drukarkach i pigmentach  Epson UltraChrome™.