Utwory fotograficzne sprzedaję w limitowanych seriach, o wysokich, ponadczasowych walorach artystycznych; 
wykonane w technologii Digigraphie, odpowiednio sygnowane.

Fotografia kolekcjonerska
Fotografia w technologii Digigraphie jest uznana za kolekcjonerską i spełnia następujące wymogi:

  • fotografie są wykonane w sposób zapewniający trwałość archiwalną 70 lat i więcej,
  • fotografie są ponumerowane oraz zawierają oznaczenie ile w serii zostało ich wykonanych
    (np.: 11/20 – jedenasta odbitka z dwudziestu, w danym formacie i na danym podłożu)
  • fotografia zawiera tytuł, rok wykonania oraz podpis Autora
  • fotografia jest znakowana suchym i mokrym stemplem ze znakiem Digigraphie oraz podpisem Artysty
    oraz hologramem