Niniejszy certyfikat poświadcza autentyczność wykonania przez Artystę Fotografika Marka Czarneckiego odbitki fotografii limitowanej edycji do celów kolekcjonerskich.

Nadany przez Autora numer jest gwarancją ilości fotografii występujących w danej edycji. Każda z nich to oryginalne dzieło, oznakowane kolejnym numerem z serii, sygnowane przez Artystę dwoma pieczęciami: pieczęcią wypukłą odciśniętą u dołu pracy oraz mokrą umieszczoną na odwrocie fotografii, na których widnieje logo Digigraphie i faksymile podpisu Artysty. Każde zdjęcie zawiera również wykonany przez Artystę opis pracy zawierający tytuł, numer kolejny i całkowitą ilość w serii oraz rok powstania fotografii. Dodatkowo celem identyfikacji fotografii i potwierdzenia jaj autentyczności certyfikat opatrzony jest hologramem z nazwiskiem Artysty i indywidualnym numerem. Drugi identyczny egzemplarz hologramu umieszczony jest z tyłu fotografii obok stempla mokrego. Certyfikat sygnowany jest również własnoręcznym podpisem Artysty. Fotografie wykonane w technologii wydruku spełniającej normy Digigraphie firmy Epson spełniają wymagania stawiane przez Muzea i Galerie Sztuki. Mogą być eksponowane przez dziesiątki lat z gwarancją zachowania najwyższej jakości archiwalnej i jej stabilności w czasie.