Medal Thorunium

 Zgodnie z tradycją 1 stycznia 2014 roku podczas
Prezydenckiego Koncertu Noworocznego w Dworze Artusa w Toruniu

Prezydent Miasta Michał Zaleski
uhonorował najwyższym wyróżnieniem -  medalem "Thorunium"
artystę fotografika Marka Czarneckiego oraz pisarkę Anetę Jadowską.

 


 Foto: źródło www.tak.torun.pl